Charter BE2030 – United for Belgium

De vzw BE2030 United for Belgium verenigt alle Belgen. Wij zijn Belgen, voelen ons Belgen en identificeren ons als Belgen. We zijn trots op onze geschiedenis en omarmen ten volle onze Belgische identiteit. BE2030 United for Belgium wijst resoluut nationalisme van de hand. We zien de Belgische samenleving als moderne, vredelievende ‘patriotten’ die gehecht zijn aan België en Europa.
BE2030 United for Belgium is een breed pluralistisch en democratisch platform dat streeft naar :

BE2030 Logo
01
Een politiek bestel dat de Belgen en iedereen in dit land verbindt en structuren die daarop zijn afgestemd
02
Breken met het bipolaire verhaal dat nu leidt tot een 'ingebakken confrontatie' tussen twee 'communautaire blokken'
03
Een ambitie voor heel het land door de uitvoering van grote mobiliserende projecten van nationale aard, ongeacht de regio of provincie waar zij worden uitgevoerd.
04
Een door alle Belgen verkozen nationaal parlement dat op democratische wijze de gehele bevolking vertegenwoordigt en verantwoording moet afleggen aan alle Belgen.
05
Een hiërarchie van normen die voorrang geeft aan het Nationale Parlement
06
Een efficiënte en gestroomlijnde uitvoerende macht, die borg staat voor een bestuur dat transparantie en verantwoording aflegt.
07
Een consequente ethiek bij de verkozen vertegenwoordigers en instellingen die macht uitoefenen.
08
Tegengaan van verdeeldheid want dat zien we als een verlies van tijd, energie, potentieel, talenten
09
Actief bevorderen van meertaligheid, overal in België, van Aarlen tot Oostende.
10
Herwaardering van onze rijke Belgische geschiedenis
11
Promoten van een positieve Belgische identiteit en van de meertaligheid die wij hiermee associëren en die een troef is op internationaal vlak.
Hou me op de hoogte !
Krijg de laatste nieuwtjes rechtstreeks in je mailbox