Samen Sterk!

BE2030 – United for Belgium wil alle componenten van het land samenbrengen en alle initiatieven en energie bundelen in een streven naar efficiëntie en goed bestuur met het algemeen belang als prioriteit. Het is ons doel om in 2030 de 200ste verjaardag van België te vieren in een verenigd land en om ook daarna de eenheid en solidariteit in de hand te werken. De activiteiten van de vereniging zijn zonder winstbejag.

BE2030 – United for Belgium vzw

Ondernemingsnr: 0760.657.271

BE2030 Logo
Ambitie voor België
BE2030 heeft tot doel visibiliteit te geven aan de overgrote meerderheid van onze medeburgers die zich niet in de tweedeling van het land en het daaruit voortvloeiende institutionele drama terug vinden.
Politiek ten dienste van de burger
De verdeling van het land en de versnippering van de verantwoordelijkheden gaat ten koste van de bevolking. Het heeft alleen de politieke partijen gediend, door de vermenigvuldiging van functies en de verwatering van hun verantwoordelijkheid.
Publicaties
BE2030 geeft het woord aan iedereen die zich zorgen maakt over het goede beheer en de eenheid van België.

Verenigingen

Er zijn vele verenigingen die zich op verschillende fronten inzetten om de eenheid van België te bewaren.
Deze versnippering verwatert hun actie en beperkt hun impact.
BE2030 wil, met respect voor de specificiteit van elke vereniging, een gemeenschappelijk platform bieden,
om hun zichtbaarheid en de reikwijdte van hun acties te vergroten.

BPlus
bestrijdt het separatisme en is voorstander van een volwassen, evenwichtig en efficiënt federalisme dat gekenmerkt wordt zowel door verscheidenheid als door solidariteit.
PRO Belgica
draagt bij tot de vrede en de eensgezindheid tussen alle Belgen, moedigt alle manifestaties van eenheid tussen de Belgen aan, bevordert onze driekleur.
BAB
Belgische Alliantie - Alliance Belge - belichaming van de Belgische beweging, streeft naar een efficiënter bestuur waar samenwerking centraal staat. Samen staan we sterk!
Belgian Red Flames
Het Belgisch voetbalelftal is een vrouwelijk voetbalteam dat uitkomt voor België bij internationale wedstrijden en toernooien, zoals het Europees kampioenschap.
Belgian Red Devils
is een team van mannelijke voetballers dat sinds 1904 België vertegenwoordigt in internationale wedstrijden. Het team wordt bestuurd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond
Hou me op de hoogte !
Krijg de laatste nieuwtjes rechtstreeks in je mailbox

  Ik steun BE2030 !

  Het is alleen met uw steun dat wij onze missie kunnen voortzetten. U kunt kiezen tussen verschillende soorten steun.

  U kunt uw donatie overmaken op ons bankrekeningnummer BE60 1431 1332 2070, onder vermelding van uw naam en het gekozen type lidmaatschap.

  Toetredend Lid
  Mag deelnemen aan vrijwilligerswerk ten voordele van BE2030
  Wordt uitgenodigd op bepaalde activiteiten
  Ontvangt jaarlijks het jaarverslag
  Lidmaatschap vanaf 10 €/jaar
  Steunend Lid
  Idem Toetredend lid +
  Ontvangt een “welcome pack”
  Ontvangt 3x/jaar een samenvatting van onze activiteiten
  Kan suggesties maken aan de Raad van Bestuur
  Lidmaatschap vanaf 25 €/jaar
  Erelid
  Idem Steunend lid +
  Ontvangt de notulen van de Raad van Bestuur
  Kan deelnemen aan de werking van BE2030: kan een punt op het agenda plaatsen
  Mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezing van de voorzitter
  Lidmaatschap vanaf 100 €/jaar
  Schenker / Onderneming
  Idem Erelid +
  Kan aanspraak maken voor een zitje in de Raad van Bestuur
  Kan actief deelnemen aan de werking en aan de strategie van BE2030
  Lidmaatschap vanaf 500 €/jaar

  Dank voor uw steun !