Erelid BE2030 voor 1 jaar

100,00
  • Mag deelnemen aan vrijwilligerswerk ten voordele van BE2030.
  • Wordt uitgenodigd op bepaalde activiteiten.
  • Ontvangt jaarlijks het jaarverslag.
  • Ontvangt een “welcome pack”
  • Ontvangt 3x/jaar een samenvatting van onze activiteiten
  • Kan suggesties maken aan de Raad van Bestuur
  • Ontvangt de notulen van de Raad van Bestuur
  • Kan deelnemen aan de werking van BE2030: kan een punt op het agenda plaatsen
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezing van de voorzitter
  • 100 euro of meer